top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Fotowerk kan ten allen tijde gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

 • De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • In de prijs is een galerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost   worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden.

 • De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de  daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

 • De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt, nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

 • Elk foto- en grafisch werk wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de offerteprijs (40€) wordt apart gefactureerd als licentie   voor gebruiksrecht (dit heeft geen invloed op de totaalprijs zoals aangegeven op de site). De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en   bestanden  koopt de klant ‘het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden’. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste   vergoeding voor  de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

 • De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden (vb. kleuraanpassingen, filters, bijsnijden,…).

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 • Bijbestellingen (albums, prints,…) zullen pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

 • Het ontwerp van grafisch werk (lay-out, fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De werkbestanden van dit werk worden niet vrijgegeven.

 • Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen. Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal er een  administratiekost aangerekend worden van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

 • Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (vnl. bij huwelijksreportages) 

 • Klachten over de dienstverlening meldt men binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

 • Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 • Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

 • De fotograaf niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

 • Alleen cadeaubonnen met een stempel van Teja De Prins / f o t o g r a f i e zijn geldig.

 • Wie boekt en een voorschot betaalt bij Teja De Prins / f o t o g r a f i e, gaat akkoord en verbindt zich dus ook met de algemene voorwaarden.


 

  EXTRA VOORWAARDEN / bij huwelijksreportages

 •  De boeking van een huwelijksreportage is definitief na het betalen van een voorschot van 20% van het totaal bedrag van de offerte. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een   huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

 •  Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's   kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk   indien het bijbestellingen van de foto's betreft.

 •  Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere   beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis fotosessie.

 •  Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 300€ bovenop het voorschot aangerekend.

 •  De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele   prijsstijgingen.

bottom of page